A Random Image
elektronikus ugyuntezes

elektronikus ugyintezes

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

 


Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan! 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 


írta: Balogh Anett   ·  2019-11-14 09:36:26    ·  Elolvasom
intezze ugyeit elektronikusan

intézze

 

írta: Balogh Anett   ·  2019-11-13 16:53:02    ·  Elolvasom
FotoSuli

,, A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása

 

Nagylózs Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be A VP6-19.2.1.-5-1.2-17 kódszámú, Alpokalja- Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület –Kultúrháló Komplex- Térségi  kulturális, komplex együttműködési programok támogatása felhívásra. A támogatási kérelem ,, A térségi Közösségi Videó hálózat fejlesztése és FotóSuli elindítása” című projekt megvalósítását célozta meg. A támogatási kérelem Kópháza Község Önkormányzatával, Lövő Község Önkormányzatával és a Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Szakképző Iskola, Kollégium és ÁMK –val kötött közös konzorcium keretében került benyújtásra. A négy szervezet együttesen pályázott a térségi közösségi videó hálózat fejlesztése érdekében, valamint ehhez kapcsolódóan egy fotó suli elindítására.

A projekt összesen 8.829.507. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely az összekerülési költség 85%-a. A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt teljes bekerülési költsége 11.752.150. Ft. A projekt tervezett befejezési ideje 2020. december 31.

A támogatás a térségi videó hálózat fejlesztésére irányul eszközbeszerzésekkel (informatikai eszközök, kamerák) és a fotósuli elindításával és lebonyolításával. További projektelem a projekt célját szolgáló szemináriumok , valamint egy tanulmányút, mely által a bakonyi térségi videó hálózatát ismerik meg a részt vevők.

Miért fontos a közösségi videózás?

Mert mind témájának, mind folyamatának, mind pedig az eredményének közösségformáló, közösségépítő ereje van. A téma rólunk szól: a helyről, ahol élünk, amit az otthonunknak érzünk; az emberekről, akik részei életünknek, akik a barátaink, ismerőseink, akik inspirálnak minket, akikre példaként tekinthetünk, az eseményekről, amelyek fontosak számunkra, melyek megőrzésre és bemutatásra érdemesek.

Miközben a fényképezőgépet, vagy a kamerát fogjuk, a jelen megörökítésére törekszünk. A múló pillanat varázsát, hangulatát megragadni azonban nagyon nehéz feladat, de megfelelő eszközökkel, azok szakszerű használatával, vágási, szerkesztési technikák elsajátításával mindez elérhető!  Erre a nem kis feladatra vállalkozik a tervezett projekt: a szakmai tudás átadására elméleti és gyakorlati feladatokon át olyan eszközpark beszerzésével és használatának elsajátításával, mellyel hatékony és minőségi munka végezhető.

A projekt eszközbeszerzési és szakmai fejlesztése hozzájárul a település és az Alpokalja – Fertőtáj térség videó hálózat fejlesztéséhez. Azért fogott össze térségünk három települése, Kópháza, Lövő és Nagylózs, valamint térségünk egyetlen (fertődi) Középiskolája, hogy a közösségi események és a térség értékeinek megörökítésére szolgáló technikákat (fotó, videó) olyan szinten sajátíthassa el, hogy aztán a képzés végeztével képes legyen azt a települése és a térség szolgálatába állítani, valamint a jelen elvárásainak megfelelő és a jövőbe mutató eredmények (image-filmek, fotókiállítások) születhessenek.

A projekt célja egy közös produktum elkészítése, az út pedig magának a közösségnek az érlelése, fejlesztése, a csapatban való együttmunkálkodás megtanulásának a módszere.

.                    

 

írta: Balogh Anett   ·  2019-11-13 16:51:59    ·  Elolvasom
palinka_galaest
írta: Balogh Anett   ·  2019-11-11 18:33:00    ·  Elolvasom
Helyi önkormányzati választ&aac

Helyi önkormányzati választás 2019. október 13.

 

Információkért kattintson ide.

írta: Balogh Anett   ·  2019-09-05 11:05:02    ·  Elolvasom
Allas hirdetes

takarek

írta: Balogh Anett   ·  2019-05-03 10:06:31    ·  Elolvasom
Kaponak utjan

kapolnak utjan

írta: Balogh Anett   ·  2019-05-02 11:01:59    ·  Elolvasom
Elmarad

Értesítés!


A holnapi szemétszedés az időjárás miatt elmarad.

Helyette március 23-án 9 órakor találkozunk az önkormányzat előtt!

írta: Balogh Anett   ·  2019-03-08 18:50:24    ·  Elolvasom
Allatorvos

írta: Balogh Anett   ·  2019-03-08 18:39:30    ·  Elolvasom
Egetes

egetes

írta: Balogh Anett   ·  2019-02-25 10:11:35    ·  Elolvasom
Ertekor

Értékőr képzési program

és Értékőr mentoring program

 

7 modulos (két-kétnapos) ingyenes továbbképzési program 15 fő részére

 

Várjuk jelentkezését olyan 18-35 év közötti fiataloknak, akik aktívan tevékenykednek civil szervezetekben, vagy érdekli őket a közösségi művelődési, ifjúsági referensi pálya.

 

 Az alkalmak a fiatalok térségünkhöz kapcsolódó kulturális-közösségfejlesztési és forrásszerzése ismeretanyagát bővítik. Olyan tudással, képességekkel szeretnénk felvértezni őket, amelyek segítségével hosszú távon is képessé válnak a térségi kultúra őrzésére és fejlesztésére, a vidék értékközpontú megtartó képességének erősítésére.     

 

Előnyt élveznek fertődi állandó lakcímmel rendelkező lakosok illetve lakóhelyként e települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat).

 

A képzéshez kapcsolódóan számos kiváló szakembert vontunk be. A tervezett tematika:

 

 • 1. modul (március): “Én és a közösség” – a hazai közművelődés története, intézményrendszere, a helyi közösségekért, ifjúságért felelős menedzserek, referensek szerepe, feladatai, lehetőségei
 • 2. modul (április): Ahol élünk… az Alpokalja-Fertő táj; Térségünkről dióhéjban…
 • 3. modul (április): Kultúra és turizmus – Kulturális és örökségturizmus térségünkben (2. nap szakmai tanulmányút)
 • 4. modul (május): Kommunikációs ismeretek, a Közösségi Videózáshoz kapcsolódó alapismeretek elsajátítása
 • 5. modul (május): Közösségi Videózás ismereteinek gyakorlati alkalmazása – kisfilmek készítése a helyi turisztikai és kulturális értékekhez kapcsolódóan
 • 6. modul (június): Közösségfejlesztést támogató európai uniós és hazai fejlesztési-pályázati programokkal, jó gyakorlatokkal való megismerkedés, forrásszerzési alapismeretek
 • 7. modul (június): “Térségi Ifjúságfejlesztési koncepció” – stratégiai tervezési alapismeretek – elméletben, gyakorlatban

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:                                2019. március 14.

A KÉPZÉS IDEJE:                              2019. március második felétől – júniusig ( péntek, szombat)

 

A képzésen legjobban teljesítő 6 fő számára további 6 hónapos (havonta 1-1 találkozó, közös szakmai tanulmányutakkal) mentoringot biztosítunk, melynek célja a szakmai tudás bővítésén túl egy előrehaladási rátekintés, valamint egy hosszú távon egymás munkáját segíteni képes fiatalokból álló közösség építése, egy ütőképes csapat „kiállítása”, a térségbe való munkaerőpiaci integrálás feltételeinek megteremtése, érzékenyítés, tehetséggondozás. A mentoring ideje alatt legalább 2 fő részére fertődi munkavégzés (közösségfejlesztő munkakörben) biztosítását tervezzük, akár fecskelakás biztosításával.

 

Jelentkezési lap letölthető IDE kattintva!

írta: Balogh Anett   ·  2019-01-25 10:36:59    ·  Elolvasom
Kozmeghallgatas_2018

MEGHÍVÓ


Értesítem a lakosságot, hogy a képviselő-testület 2018. december 11-én (kedden) 18.30 órakor a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében közmeghallgatást tart.

NAPIREND:
Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi munkájáról és a következő évi terveiről

A közmeghallgatásra a lakosságot tisztelettel meghívjuk.

Hollósi Gábor
polgármester

írta: Hollósi Gábor   ·  2018-12-05 06:38:21    ·  Elolvasom
Tereles

írta: Balogh Anett   ·  2018-11-06 22:10:21    ·  Elolvasom
Ebosszeiras_Volcsej
                                                             
F E L H Í V Á S
Tisztelt Ebtartók ! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. 
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Völcsej közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitölteni, amennyiben ebet nem tartanak a NEMLEGES NYILATKOZATOT és legkésőbb 2018. november 20. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:
- személyesen vagy postai úton Völcsej Község Önkormányzatához (9462.Völcsej, Fő u.50.) vagy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 9461 Lövő, Fő u.181. szám alatti címére, vagy 
-faxon (99) 533-558, vagy
- elektronikusan, az igazgatas@lovokorjegyzo.hu címre megküldve (scannelt formában). 
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a völcseji Hivatalban, vagy a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a www.lovo.hu weboldalról letölthetők. 
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018.november 20. 
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. 
Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent leírt módokon teheti meg.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 
Együttműködésüket köszönöm! 
Lövő, 2018. november 5.                                                              
                                                                               
                                                                                           Lukács Antalné s.k.
                                                                                                  jegyző
írta: Balogh Anett   ·  2018-11-06 22:06:41    ·  Elolvasom
Forgalomkorlátozás

Figyelem - Forgalomkorlátozás a Temető-közben!

A 8627 -es út a Fő utca és Szép Gáspárné utca közötti útszakasza a 84. sz. főút felől "egyirányúsításra" kerül 2018.11.05-2018.11.19-e között az útfelújítási munkálatok miatt. Az ÉNYKK - a Fő utca felől a 84. főút irányába közlekedő- járatai elterelésre kerülhetnek. A Szép Gáspárné utca és a Kossuth Lajos utcák forgalma nem kerül korlátozásra, onnan mindkét irányban a 8627. sz. útra lehet egyenlőre fordulni.
Kérjük, hogy kellő odafigyeléssel és óvatosan közlekedjenek!

Megértésüket köszönjük!

írta: Balogh Anett   ·  2018-10-31 17:10:32    ·  Elolvasom
Bursa 2018

F E L H Í V Á S

 

Tájékoztatjuk a felsőoktatásban résztvevő és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatókat, hogy Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi

fordulójához.

 Az ösztöndíjra pályázni az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapon lehet, melyet 2018. november 6-ig kell benyújtani a Lövői Közös

Önkormányzati Hivatalba.

 A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolást a 2018/2019 első félévéről és igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 A részletes pályázatok megtekinthetők az önkormányzat hirdetőtábláján.

 A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

 Lövő, 2018. október 1.

                                                                                                                      

                                                                                              Lukács Antalné

                                                                                                     jegyző

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2018-10-01 09:12:40    ·  Elolvasom
Futestamogatas

Tisztelt Lövőiek!

 

Településünk Önkormányzata is megkapta a felkérést Tuzson Bence államtitkár úrtól a téli rezsicsökkentés igénylésének összeírásával kapcsolatban. Magyarország kormánya a 1364/2018 (VII.27.) kormányhatározatban foglaltak szerint felméri, azon belföldi lakott ingatlanok településenkénti számát, amelyek fűtése nem vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel történik.

Minden ház postaládájában megtalálhatóak lesznek az igényfelmérő lapok, amelyeket nagyon rövid időn belül kell lejelenteni a hivatalnál. (Aug.16. 14.00 óráig)

Amennyiben a rezsicsökkentés az Ön számláján már jóváírásra került, Önnek további tennivalója nincsen. Amennyiben még nem, kérjük minél előbb a kiadott szórólapnak megfelelően szíveskedjen eljárni.

További információ kérhető személyesen a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban vagy telefonon a 06-99-533-550-es számon.

 

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

 

                                    Lövő Közös Önkormányzati Hivatal

 

írta: Balogh Anett   ·  2018-08-15 07:47:53    ·  Elolvasom
Lomtalanitas

Tisztelt Lövői Polgárok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

2018. augusztus 24-25.-án LOMTALANÍTÁST szervez.

 

A lomtalanítás menete a következőképpen alakul:

A korábbi években megszokottól eltérően – jogszabályi változásokat figyelembe véve – az STKH Nonprofit Kft. NEM az ingatlanok elől szállítja el a lomokat, hanem azokat a lakóknak a Fő u. 183 alatti iskola udvarába kell beszállítaniuk. Kérjük, hogy csak az alábbiakban felsorolt hulladékot szállítsák az átvevő pontra. Amennyiben a leadandó lomok között, olyan hulladék van, amelyek nem vehetők át lomtalanítás keretében, azt a hulladék odaszállítójának a hulladéknak megfelelő átvevőhelyen (pl. Nagycenki, Fertőszentmiklósi vagy a Cséri hulladékudvarban) kell elhelyezni.

 

A lom átvételének időpontja:

2018. augusztus 24 (péntek) 15-19 óráig és 2018. augusztus 25. (szombat) 9-13 óráig.

Az átvétel helye: Lövő, Fő u. 183 Iskola udvar

Átvehető hulladék: a lomtalanítás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot (EWC 20 03 07) veszi át, pl.: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, nyílászáró, kerti bútort valamint termékként tovább nem használható személyautó gumiabroncsot felni nélkül EWC160103.

A közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át: zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),szelektív hulladék, állati tetem, trágya, bontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe, WC csésze), lapátos, zsákos hulladék, teher-, traktor gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.:permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.), elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).

Kérjük, hogy a lomot csak a megadott időtartamon belül szállítsák az átvevőhelyre. Azt követően az átvevő helyen hulladék elhelyezésre nincs lehetőség.

 

Kérjük továbbá, hogy a lakóingatlanok előtt semmilyen lomot és hulladékot ne helyezzenek el, mert a szolgáltató nem szállítja el!

 

A hulladékok lerakását a polgárőrség felügyeli. A hulladékok lerakásának feltétele a lövői lakcímkártya felmutatása a felügyelőknek.

 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük és az egész Község tisztaságának megőrzése érdekében a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani!

 

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat!

 

 

 

 

                                                                          STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi

                                                                              és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

 

írta: Balogh Anett   ·  2018-08-14 07:23:32    ·  Elolvasom
Honeybeast

írta: Balogh Anett   ·  2018-07-10 20:02:13    ·  Elolvasom
Falunap 2018

Falunap18

írta: Balogh Anett   ·  2018-07-01 12:40:16    ·  Elolvasom
Választási

További eredményekért kattintson a képre!

írta: Balogh Anett   ·  2018-04-13 08:41:16    ·  Elolvasom
Szemétszedés

szemetszedes

írta: Balogh Anett   ·  2018-04-01 10:48:33    ·  Elolvasom
Településképi arculat ké

TAK

írta: Balogh Anett   ·  2018-03-01 08:35:07    ·  Elolvasom
Katona

írta: Balogh Anett   ·  2018-02-20 11:28:35    ·  Elolvasom
Foglalkoztatasi Paktum

írta: Balogh Anett   ·  2018-01-24 12:18:18    ·  Elolvasom
Közmeghallgatás

MEGHÍVÓ


Értesítem a lakosságot, hogy a képviselő-testület 2017. december 14-én (csütörtökön) 18.00 órakor a Szolgáltató és Kulturális Központ épületében közmeghallgatást tart.

NAPIREND:
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi munkájáról és a következő évi terveiről

A közmeghallgatásra a lakosságot tisztelettel meghívjuk.

Hollósi Gábor
polgármesterírta: Balogh Anett   ·  2017-12-12 11:17:51    ·  Elolvasom
Fórum

M E G H Í V Ó

 

 

                                   Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           2017. december 11-én (hétfőn )  14.30.órakor  lakossági fórumot tart 

                     Lövő Község önkormányzatának épületében (Lövő ,Fő u.181.)

 

 

Napirend:

Előzetes tájékoztatás a partnerek részére Lövő Településképi Arculati Kézikönyvének   elkészítéséről  és a Településképi rendelet megalkotásáról.

 

Meghívott előadó: Gergye Péter az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője

 

A lakossági fórumra a lakosságot és az érdeklődőket tisztelettel meghívom.

 

 

Lövő,2017.december 1.

 

                  

                                                                                            Tisztelettel:

                                                                                            Hollósi Gábor 

                                                                                            polgármester

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2017-12-05 10:30:29    ·  Elolvasom
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS!

Értesítjük a lakosságot, hogy Lövő Község Önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtést szervez október 27-én (péntek) 16-19 óráig és október 28-án (szombat) 9-12 óráig a Lövői Általános Iskola udvarán.
Elhelyezhető hulladékok: háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, hűtőgépek, számítógépek, információs és távközlési berendezések.

A régi, CRT típusú monitorokat és a képcsöves tv készülékeket a helyszínen külön gyűjtjük, a konténerekbe nem helyezhetőek el.
Ennek elszállításáról külön gondoskodunk!

Hulladékok leadásának feltétele a lövői lakcímkártya felmutatása az önkormányzat által megbízott személyeknek vagy polgárőröknek!

Lövő Község Önkormányzataírta: Balogh Anett   ·  2017-10-19 10:09:38    ·  Elolvasom
Középisk

hirdetmeny

írta: Balogh Anett   ·  2017-10-19 10:07:22    ·  Elolvasom
Bursa

bursa

írta: Balogh Anett   ·  2017-10-01 10:01:31    ·  Elolvasom
LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Lövői Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2017. augusztus 25-26.-án LOMTALANÍTÁST szervez.

A lomtalanítás menete a következőképpen alakul:
A korábbi években megszokottól eltérően – jogszabályi változásokat figyelembe véve – az STKH Nonprofit Kft. NEM az ingatlanok elől szállítja el a lomokat, hanem azokat a lakóknak a Fő u. 183 alatti iskola udvarába kell beszállítaniuk. Kérjük, hogy csak az alábbiakban felsorolt hulladékot szállítsák az átvevő pontra. Amennyiben a leadandó lomok között, olyan hulladék van, amelyek nem vehetők át lomtalanítás keretében, azt a hulladék odaszállítójának a hulladéknak megfelelő átvevőhelyen (pl. Nagycenki, Fertőszentmiklósi vagy a Cséri hulladékudvarban) kell elhelyezni.

A lom átvételének időpontja:
2017. augusztus 25 (péntek) 15-19 óráig és 2017. augusztus 26. (szombat) 9-13 óráig.
Az átvétel helye: Lövő, Fő u. 183 Iskola udvar
Átvehető hulladék: a lomtalanítás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot (EWC 20 03 07) veszi át, pl.: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, nyílászáró, kerti bútort valamint termékként tovább nem használható személyautó gumiabroncsot felni nélkül EWC160103.
A közszolgáltató a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át: zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),szelektív hulladék, állati tetem, trágya, bontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), építési törmelék (mosdókagyló, csempe, WC csésze), lapátos, zsákos hulladék, teher-, traktor gumiabroncs, veszélyes hulladék (pl.:permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos, üzemanyagos göngyöleg stb.), elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).
Az elektronikai hulladékok elszállítása későbbi időpontban kerül meghirdetésre.
Kérjük, hogy a lomot csak a megadott időtartamon belül szállítsák az átvevőhelyre. Azt követően az átvevő helyen hulladék elhelyezésre nincs lehetőség.

Kérjük továbbá, hogy a lakóingatlanok előtt semmilyen lomot és hulladékot ne helyezzenek el, mert a szolgáltató nem szállítja el! A lomtalanítás feltétele a lakcímkártya felmutatása az önkormányzat által megbízott személyeknek vagy polgárőröknek.

Különösen indokolt esetben – idős, cselekvésében korlátozott - a rászorulók részére a polgárőrség segítséget ad a lomok szállítmányozásában. Ezt a szándékot legyenek szívesek jelezni önkormányzatunk igazgatásügyi előadójánál a 0699/533-550 telefonszámon.

Továbbá várjuk segítő személyek jelentkezését a szállítmányozási feladatokhoz.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük és az egész Község tisztaságának megőrzése érdekében a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani!

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik munkánkat!

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftírta: Balogh Anett   ·  2017-08-20 07:53:45    ·  Elolvasom

 LÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL                          

       9461 Lövő, Fő utca 181.                  Tel.: 06-99-533-550                    Fax: 06-99 533-558

   E-mail: korjegyzo@lovokorjegyzo.hu

É R T E S Í T É S

Értesítjük a lakosságot, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Lövő településen 2017. bedava internet május 10-én 10.00 órára szirénapróbát rendelt el.

 

A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, az elhangzó jelzések csupán

a sziréna üzemképességének ellenőrzését szolgálják.

 

 

A szabadon tartott állatokra fokozottan kell figyelni. A szirénapróba során elhangzó jelzések

az állatok riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadon tartott állatokat

a szirénapróba idejére elzárni.

 

Lövő, 2017.május 4.

 

                                                                                                     Lukács Antalné

                                                                                                          jegyzőírta: Balogh Anett   ·  2017-05-04 08:18:16    ·  Elolvasom
Álláshírdetés

Álláshirdetés

írta: Balogh Anett   ·  2017-04-28 09:44:15    ·  Elolvasom
Allamkincstar

államkincstár logo

Magyar Államkincstár Állampapír Értékesítési Pont Sopronban

 

A kincstári állampapír értékesítési pont helyszínét a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Fő tér 5. szám alatt. Az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől péntekig várják a leendő és meglévő ügyfeleket állampapír vásárlás, értékpapír nyilvántartási-számla, Kincstári Start-értékpapírszámla, Tartós Befektetési Számla megnyitásával és kezelésével kapcsolatban. Az ügyfélszolgálaton kizárólag készpénzmentes fizetésre van lehetőség, így az állampapír ellenértéke bankkártyás fizetéssel vagy átutalással egyenlíthető ki, ugyanakkor elektronikus jogosultságok – Telekincstár, Webkincstár, illetve Mobilkincstár – igénylését követően az állampapír befektetéseket kényelmesen interneten, vagy telefonon keresztül, akár otthonról is intézhetik az ügyfelek.

 

Cím:                9400 Sopron, Fő tér 5.

Telefon:          +36307326126

E-mail:            api.gyo@allamkincstar.gov.hu

 

 

Nyitva tartás:           

                        hétfő: 8:00-16:00

                        kedd: 8:00-16:00

                        szerda: 8:00-17:00

                        csütörtök: 8:00-16:00

                        péntek: 8:00-14:00

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2017-04-28 09:38:00    ·  Elolvasom
Hazahívó

hazahivo

írta: Balogh Anett   ·  2017-04-26 12:30:41    ·  Elolvasom
Földnapja

Földnap

írta: Balogh Anett   ·  2017-04-19 10:19:57    ·  Elolvasom
Meghívó

Meghívó
Március 15.
A Szolgáltató és Kulturális Központban 15 órai kezdettel

Ünnepi programunk első felében

helyi fiatalok, zenés, irodalmi műsort

mutatnak be.

 

A rendezvény második felében

Orbán Júlia

(Radnóti és Latinovits-díjas versmondó, előadóművész)

Nyelvédesanyánk

című versszínházi összeállítását tekintheti meg az ünneplő közönség.

írta: Balogh Anett   ·  2017-03-14 09:33:02    ·  Elolvasom
Online kérdőív

Online kérdőív - Lakosság

 

Kedves Alpokalja-Fertő táj térségben élő Lakosok!

Kérjük, segítsék munkánkat az EFOP 1.5.2-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi kérdőív kitöltésével, mely néhány percet (max. 8-10 perc) vesz igénybe.
A pályázat benyújtásához kapcsolódóan szeretnénk felmérni a Közösség-Önkéntesség-Egészségmegőrzés témákban az adottságokat, a szükségleteket és igényeket.

A pályázati konstrukció célja sokrétű:
1. humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
2. hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
3. helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
4. vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
5. kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése is a célok között van, ide értve az anyák egészségtudatos magatartását támogató kommunikációs kampányokat.

Nagyon köszönjük válaszaikat!
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
www.alpokalja-fertotaj.hu

 

írta: Balogh Anett   ·  2017-03-10 10:09:35    ·  Elolvasom
Állás

írta: Balogh Anett   ·  2017-02-07 10:41:13    ·  Elolvasom
Jelentkezes

Szombathelyi duális gépészmérnökképzés

-          meghosszabbítjuk a jelentkezési határidőt 2017. február 5-ig!

 

A www.szombathelyigepesz.hu felületen eddig bejelentkezettek és a 2017. február 5-ig bejelentkező, felvételt nyert és beiratkozó hallgatók között hat darab laptopot sorsolunk ki szeptember elején!

A hagyományos felvételi eljárást megelőzik a duális képzés partnercégeinek interjúi, közülük hármat kell kiválasztani bejelentkezéskor a www.szombathelyigepesz.hu felületén. Február 7-ig értesítést kapnak az elbeszélgetés helyéről, idejéről. A fiatalokkal február 10-én interjút készítenek azok a cégek, amelyeket mint lehetséges gyakorlati helyeket jelölhetnek meg. A vállalatok 2017. február 13-ig küldik a kiértesítést, hogy kit vettek fel. Ennek ismeretében lehet bejelentkezni központi felvételi eljárás keretében a gépészmérnöki BSc alapszakra 2017. február 15-ig a felvi.hu-n.írta: Balogh Anett   ·  2017-01-18 12:00:35    ·  Elolvasom
Minőségi képzés –

Nemcsak piacképes diplomát ad, jól fizető álláshoz, jó beosztáshoz juttat a szombathelyi duális gépészmérnökképzés, de a fiatalok tanulmányainak finanszírozása is családbarát, ugyanis az egyetemi ösztöndíj mellett havi 76 ezer forint vállalati juttatást is kapnak a hallgatók a partnercégektől a tanulmányaik teljes idejére. Az egyetemi 26 hét mellett 22 hét gyakorlatot töltenek a partnervállalatoknál, így valós szakmai tapasztalatokra tesznek szert, ami jelentős előnyt ad a pályakezdéshez.

Jelentkezni 2017. január 16-áig a www.szombathelyigepesz.hu-n lehet! A fiatalokkal interjút készítenek azok a cégek, amelyet megjelölnek lehetséges gyakorlati helyként. A vállalatok 2017. február 8-10-én küldik a kiértesítést, hogy kit vettek fel. Ennek ismeretében lehet bejelentkezni központi felvételi eljárás keretében a gépészmérnöki BSc alapszakra 2017. február 15-ig a felvi.hu-n.

 

A duális gépészmérnökképzés partnercégei: BPW-Hungária Kft, Delphi Hungary Kft., EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., IMS Connector Systems Kft., iQor Global Services Hungary Kft., LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Opel Szentgotthárd Kft., Roto Elzett Certa Kft., SCHOTT Hungary Kft., Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., Uniriv Kft.


 

írta: Balogh Anett   ·  2017-01-05 12:50:15    ·  Elolvasom
Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a közmeghallgatás időpontja 2016. december 16. (péntek).

Helyszín: Szolgáltató és Kulturális Központ

Időpont: 19 óra

 

Lövő Község Önkormányzata

írta: Balogh Anett   ·  2016-12-07 11:19:24    ·  Elolvasom
1956

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os emlékév keretében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett (KKETTKK-56P-02 jelű pályázati felhívás), melyen

Lövő Község Önkormányzata
3.662.751Ft
 vissza nem térítendő támogatást kapott,

„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem,” „Büszkeségpont” kialakítása Lövőn  című program költségeire.

Az 56-os Büszkeségpont emlékművének ünnepélyes átadójára

    2016. október 23-án került sor.

írta: Balogh Anett   ·  2016-11-16 22:01:24    ·  Elolvasom
Pet
H I R D E T M É N Y
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
PET palackok szállítási időpontja az alábbiak szerint alakul:
október 28. (péntek)
december 23. (péntek)
                                        
A szelektív gyűjtő zsákokba laposra taposva tiszta állapotban az alábbi hulladékok helyezhetőek el:
- PET palack: (ásványvizes, üdítős palackok,) 
(Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, illetve háztartási hulladékkal szennyezett műanyagot nem szállítunk el.)
Kérjük továbbá, hogy a zsákokat a szállítást megelőző este helyezzék ki!
Gyűjtő zsákot az Önkormányzatnál lehet igényelni!
TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZTÜNK MEGÓVÁSÁÉRT GYŰJTSŰK EGYÜTT SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!
Lövő, 2016. szeptember 30.
  Lövő Község Önkormányzata
írta: Balogh Anett   ·  2016-10-03 20:55:48    ·  Elolvasom
Bursa

F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a felsőoktatásban résztvevő és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatókat, hogy Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.évi fordulójához.

Az ösztöndíjra pályázni az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott és aláírt páyázati űrlapon lehet, melyet 2016.november 8-ig kell benyújtani a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalba.

A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolást a 2016/2017.tanév első félévéről, és igazolást a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A részletes pályázatok megtekinthetők az önkormányzat hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás az Önkormányzati hivatalban kérhető.

Lövő,2016. szeptember 30.

 

Lukács Antalné
jegyző

írta: Balogh Anett   ·  2016-09-30 11:06:25    ·  Elolvasom
Falunap

falunap program

főzőverseny

sportnap

apostol

írta: Balogh Anett   ·  2016-06-28 21:21:24    ·  Elolvasom
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI D&I
TISZTELT LÖVŐI LAKOSOK!

EZÚTON ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A 2016.II. NEGYEDÉVES HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ BESZEDÉSE:
2016. JÚNIUS 15-ÉN (SZERDA)
7-16 ÓRÁIG
 
A LÖVŐI KÖZSÉGHÁZA MÖGÖTTI ÉPÜLETBEN LESZ.

A FENTI NAPON DÍJBESZEDŐNK VÁRJA ÖNÖKET.
VÁRJUK SZÍVES MEGJELENÉSÜKET!

KÖSZÖNETTEL:
REKULTÍV MAGYARORSZÁG KFT
9444 FERTŐSZENTMIKLÓS FÜRDŐ U.1. TEL: 544-088írta: Balogh Anett   ·  2016-06-08 13:13:58    ·  Elolvasom
felhívás

Tisztelt Lövőiek!

Képviselőtestületünk ezúton is köszöni a megértésüket és a bizalmukat, valamint egy olyan kéréssel fordulunk a település lakóihoz, hogy segítsék jelzésükkel a munkánkat.

Bármilyen javaslatot vagy ötletet szívesen fogadunk. A jelzés érkezhet elektronikus úton a hivatal@lovo.hu email címre, vagy papíron is az önkormányzat postaládájába.

 

Javasolt témák: 

 • Mit lehetne / kellene jobbá tenni a faluban?
 • Mivel elégedett / elégedetlen a falunkban? 
 • Miről kellene több tájékoztatást adni a polgármesteri hivatalnak?
 • Milyen fejlesztések megvalósítását szeretné Lövőn?

 

Ezeken kívül bármilyen témával kapcsolatos levelet várunk, és igyekszünk segíteni! Kérem, hogy tiszteljen meg minket továbbra is bizalmával, és írjon bátran, hiszen a mi falunkról van szó, hogy szebbé, jobbá, lakhatóbbá tegyük.

A javasolt fejlesztésekhez a megvalósításban való személyes részvételt szívesen fogadjuk.

Tegyünk együtt, közösen a Településünkért!

 

Köszönettel:                                          Hollósi Gábor
polgármester

írta: Balogh Anett   ·  2016-05-25 00:21:47    ·  Elolvasom
Lomtalanítás

Lomtalanítás!

 

Értesítjük a lakosságot, hogy Lövő Község Önkormányzata lomtalanítást szervez május 21-én szombaton!

Elszállítás reggel 06 órától történik.

Az elszállítandó holmikat péntek este helyezzék ki a ház elé.

 

TILOS kihelyezni ipari és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékokat, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, akkumulátort, hűtőszekrényt és autógumit. Ezeket a szolgáltató nem szállítja el!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, elektronikai hulladékot  ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék, gyógyszer, olaj, stb)!

 

Lövő Község Önkormányzata

írta: Balogh Anett   ·  2016-05-10 10:19:13    ·  Elolvasom
Szemétszedés

Szemétszedés

írta: Balogh Anett   ·  2016-03-22 11:18:24    ·  Elolvasom

Szeretettel hívunk  és várunk minden érdeklődőt az Országos Széchenyi Kör következő rendezvényére

XXI. Széchenyi Akadémia  „Széchényiek Öröksége

Helyszín: Széchenyi István Emlékmúzeum

   Nagycenk Kiscenki út 3.

Időpont: 2016. április 3-7

 

 1. nap

14,30: A Széchenyi  Akadémia ünnepélyes megnyitása

             Bodrogai László Fertőd -Eszterháza Kulturális és kutató Központ Főigazgatója

             Köszöntők  Aczél Eszter és Péchy Mária

 

15,00: Aczél Eszter szakmuzeológus – történész: Egy XIX. századi életpályamodell

16,00: Szentkuti Károly: muzeológus – történész: Európai gondolat, hazafiúi kötelesség

 

 1. nap

10,00: Buday Miklós Széchenyi Alapítvány elnöke: Széchenyi Hiteléről a XXI. században

11,30: Huszár Mihály történész-muzeológus: Marcali fejlődése a Széchényiek korában

14,30: Rádits Márta helytörténeti kutató: A marcali gróf Széchényi család története

15,30: Szabó Béla festőművész: Emlékeim a marcali Széchényiekről

 

       3.nap

10,00: Holnapy László Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető: Széchenyi közlekedés politikájának hatása a   

későbbi fejlesztésekre

11,30: Káldos János OSZK általános főigazgató-helyettes: Széchényi Ferenc könyvtárától a 21. századi   nemzeti könyvtárig. Az örökségvédelem új eszközei.

15,30: Papp Éva könyvtáros tanár: Széchenyi István könyvtára, mit olvasott, ma mit olvasunk, olvasunk?

4.nap

10,00: Csorba János Nagycenk polgármestere: Mit adott Nagycenknek Széchenyi, hogyan hasznosítjuk?

11,30: Szabó Pál történész, irodalmár: Megjegyzések a Széchenyi jelenséghez a 19. század második felének politikájában és poétikájában.

15,30: Beszélgetés kör tagjaival és meghívott vendégekkel: Hogyan lettem Széchenyi tisztelő?

 

Kiegészítő programok: Az időjárás függvényében a nagycenki Széchenyi emlékhelyek felkeresése – mauzóleum - temető, Szent istván templom, múzeum, hársfasor, szobor park, Fertőboz Gloriett.

5. nap zártkörű program az Akadémia bentlakásos résztvevőinek.

Az Akadémia nyitott, minden előadás ingyenes, előzetes bejelentkezést nem kérünk, az érdeklődés  és a szabadidő lehet meghatározó mindenki számára.

Mindenkit szeretettel várunk bedava internet

 

 

 

 

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2016-03-21 08:44:49    ·  Elolvasom
szelektiv

 

H I R D E T M É N Y 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a

PET palackok szállítási időpontja az alábbiak szerint alakul:

 • február 26. (péntek)
 • április 29. (péntek)
 • június 24. (péntek)
 • augusztus 26. (péntek)

 

A szelektív gyűjtő zsákokba laposra taposva tiszta állapotban az alábbi hulladékok helyezhetőek el:

- PET palack: (ásványvizes, üdítős palackok,)

(Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, illetve háztartási hulladékkal szennyezett műanyagot nem szállítunk el.)

 

 

Kérjük továbbá, hogy a zsákokat a szállítást megelőző este helyezzék ki!

 

TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZTÜNK MEGÓVÁSÁÉRT GYŰJTSŰK EGYÜTT SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!

 

 

Lövő, 2016. február 5.

 

                         Lövő Község Önkormányzata

írta: Balogh Anett   ·  2016-02-07 20:39:38    ·  Elolvasom
Gépészmérnökképz&

Gépészmérnökképzés Szombathelyen

Legalább havi 67 ezer forint juttatás és ösztöndíj a duális hallgatóinknak

Még lehet jelentkezni a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi campusának gépészmérnökképzésére. Aki a központi eljárás keretében felvételt nyer a hagyományos BSc képzésre, később jelezheti az egyetem felé az igényét akár a duális képzésre is.

A gépészmérnöki BSc képzés hagyományos és duális formában történik.  Az elmélet mindenki számára ugyanaz, de a hagyományos képzésben 12 hét gyakorlat van a teljes képzés során (nyaranta 3-3-6 hét), a duális képzésben 22 hét/tanév vállalati gyakorlat valósul meg.

A duális gépészmérnöki BSc képzést a régió munkaerőpiaci igényei alapján indították el a térség meghatározó járműipari vállalataival együttműködésben. A gépészmérnöki szak elvégzése hosszútávon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít, a duális hallgató a partnercégeknél a legjobb szakemberektől tanul, a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg. Legalább havi 67 ezer forint havi juttatást kap a szerződő cégtől. Ha a havi mérések során jól teljesít, munkalehetőséget ajánlanak neki végzéskor. A régióban ez a legmodernebb képzés, amely lényegében a családokat is támogatja a gyerekek taníttatása során. A vállalatoktól kapott havi összegeket kiegészíti az egyetemen megszerezhető tanulmányi és szociális ösztöndíj.

A képzésre még lehet jelentkezni a www.szombathelyigepesz.hu internetes felületen, majd második lépésként a hagyományos felvételi eljárás keretében a www.felvi.hu oldalon.  A gépészmérnöki BSc alapszakra elég a www.felvi.hu-n jelentkezni. Határidő: 2016. február 15.

 

írta: Balogh Anett   ·  2016-01-11 18:36:38    ·  Elolvasom
Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y


Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. november 27-én (pénteken) az SZKK nagytermében 18. órai kezdettel közmeghallgatást tart.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Önkormányzatírta: Balogh Anett   ·  2015-11-24 10:59:22    ·  Elolvasom
HelpBox

helpbox

írta: Balogh Anett   ·  2015-11-10 09:03:25    ·  Elolvasom
Bursa

bursa

írta: Balogh Anett   ·  2015-10-02 09:59:42    ·  Elolvasom
Elektronikai hulladékgyűjtés
Elektronikai  HULLADÉKGYŰJTÉS!
Értesítjük a lakosságot, hogy Lövő Község Önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtést szervez szeptember 19-én (szombat) 8-14 óráig a Lövői Általános Iskola udvarán.
Elhelyezhető hulladékok: háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, hűtőgépek, számítógépek, információs és távközlési berendezések.
A régi, CRT típusú monitorokat és a képcsöves tv készülékeket a helyszínen külön gyűjtjük, a konténerekbe nem helyezhetőek el. 
Ennek elszállításáról külön gondoskodunk!
Hulladékok leadásának feltétele a lövői lakóhely lakcímkártyával való igazolása!
Lövő Község Önkormányzata
írta: Balogh Anett   ·  2015-09-14 09:50:56    ·  Elolvasom
Augusztus 20.

aug20

írta: Balogh Anett   ·  2015-08-13 08:28:53    ·  Elolvasom
Búcsú

bucus

írta: Balogh Anett   ·  2015-08-12 11:53:19    ·  Elolvasom
Szemét szállítás

Kedves Lövői Ügyfeleim!

 

A szemét szállítás Augusztus 20-án a hajnali órákban lesz! Kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a gyűjtő edényeket 19-én este szíveskedjenek kihelyezni! A PET palack szállítása pedig Augusztus 28-án az átlátszó NEM FEKETE zsákokat pedig 27-én kérjük kihelyezni!

Ígéretemhez hűen, értesítem Önöket, benneteket, hogy a III. negyed évi szemét díj beszedése 2015.08.19.én lesz! Többek kérésére új időpontban: 7- 16 óráig a szokott helyen a Polgármesteri hivatalban! Minden kedves ügyfelemet szeretettel várom: Keresztesné Piroska

írta: Balogh Anett   ·  2015-08-12 08:40:05    ·  Elolvasom
Delta buli

delta

írta: Balogh Anett   ·  2015-06-10 12:25:51    ·  Elolvasom
Falunap 2015

falunap program

írta: Balogh Anett   ·  2015-06-10 12:24:51    ·  Elolvasom
Lomtalanítás

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Lövői Polgárok!

Lövő Település Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Nonprofit  Kft.

2015. május 30-án

LOMTALANÍTÁST

szervez Lövő település közigazgatási területén.

A lomtalanítás menete a következőképpen alakul:

Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy az elszállításra váró lomokat 2015. május 29-én (péntek) helyezzék ki a házak elé, amit a Szolgáltató 2015. május 30-án (szombat) reggel 06 órakor kezd elszállítani. Minden érintett utcában a Szolgáltató csak egyszer gyűjti össze a lomokat. Visszamenőleg a később kirakott lomok esetében reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

A kihelyezett lomok közé TILOS ipari és kereskedelmi tevékenységből származó hulladékokat, építési törmeléket, akkumulátort, hűtőszekrényt, elektromos robbanómotoros gépeket, veszélyes hulladékokat ( festékes hígítós doboz, motorolaj és dobozai, izzók fénycsövek, elemek stb) és autógumit elhelyezni. Ezeket a Szolgáltató nem szállítja el!

 

Kérjük Önöket, hogy a gépi rakodás megkönnyítése érdekében a villanyvezeték alá, valamint a fák közelébe ne rakják a hulladékot.

 

A község tisztaságának megőrzése érdekében a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani.

 

 Kisalföldi Nonprofit Kft                          Lövő Település Polgármesteri Hivatala

írta: Balogh Anett   ·  2015-05-13 08:36:20    ·  Elolvasom
Napelem

napelem

írta: Balogh Anett   ·  2015-04-27 18:40:34    ·  Elolvasom
Közbeszerzési terv 2015
írta: Balogh Anett   ·  2015-03-26 09:03:44    ·  Elolvasom
Falutakarítás

falutakaritas

írta: Balogh Anett   ·  2015-03-25 12:19:20    ·  Elolvasom
Önkéntes program a fertődi Esterh

Az Esterházy-kastély önkénteseket keres a 2015. évre, majd az azt követő időszakra. Nagy szeretettel várjuk azokat a lelkes jelentkezőket, akik rendszeresen segítenék munkánkat az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélyában. 

Bővebben itt olvashatnak róla. 

írta: Balogh Anett   ·  2015-03-16 11:20:19    ·  Elolvasom
Szabadtéri égetés

HIRDETMÉNY


A szabadtéri égetésről


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015.március 5-i hatálybalépéssel az 5/2014.(XII.5.)BM rendelettel elfogadták az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot. Főszabály szerint tilos szabadtéren égetni.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkor- mányzati rendelet megengedi, ekkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett lehet.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lövő településen a helyi környezet védelméről,a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló a 2/2006.(II.15.)önkormányzati rendelet rendelkezik az avar és kerti hulladék égetéséről az alábbi szabályokkal:
Kiszárított kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet,vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendőkerti hulladék nem tartalmazhat más,kommunális,illetve ipari hulladékot (pl. PVC,veszélyeshulladék)
Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságban belül nem szabad. Égetni csak szélcsendes időben szabad, a keletkező hő és füst környezetében lévő növényeket, fákat,bokrokat nem károsíthatja,és nem jelenthet veszélyt azemberi tartózkodásra szolgáló épületekben,helyiségekben tartózkodókra,de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt  az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem.
Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti! Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak a saját telkükön égethetnek. Közterületen égetni tilos !A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.A parázslást –vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.A kerti hulladék égetése március 1-től május 1-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig végezhető hétfőtől szombatig. Az égetést az esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változás )miatt 8.00.és 18.00 óra között lehet végezni,szélcsendes időben.Ünnepnapokon és vasárnap égetni tilos! Folyó és állóvízek partján kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avar és kerti hulladék vízbe szórása tilos !
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Felhívjuk a lakosság szíves figyelmét, hogy szabadtéren égetni csak ezen szabályok betartása mellett szabad,de tűzgyújtást be kell jelenteni a Soproni Katasztróvédelmi Kirendeltségnél a 99/510-672-es telefonszámon.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal(Soproni Kat. véd. Kir.)a külterületen lévő,lábon álló növényzet,tarló,illetve növény-termesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A 3000 Ft illetékbélyeggel ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal előtt kell benyújtani. 
 

Lövő, 2015. március 12.                                                                                            

Lukács Antalné
jegyző       

írta: Balogh Anett   ·  2015-03-13 01:15:56    ·  Elolvasom
Ebösszeírás

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal

9461.Lövő, Fő u.181.                                                                

 

                                                                   F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók !

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Lövő közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitölteni, amennyiben ebet nem tartanak a NEMLEGES NYILATKOZATOT és legkésőbb 2015. március 20. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

- személyesen vagy postai úton, a Lövő Közös Önkormányzati Hivatal 9461.Lövő,Fő u.181.  szám alatti címére vagy.

-faxon (99)533-558 vagy

- elektronikusan, a korjegyzo@lovokorjegyzo.hu címre megküldve (scannelt formában).

 

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a www.lovo.hu weboldalról letölthetők. Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 20.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent leírt  módokon teheti meg.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Lövő, 2015. március 2.                                                                                                                                               

                                                                                           Lukács Antalné

                                                                                                  jegyző

 

Az ebösszeíró adatlap innen tölthető le: http://lovo.hu/rendeletek/Onkormanyzat/2015/ebosszeiroadatlap_lovo_2015.pdf

 

 

 

 

írta: Balogh Anett   ·  2015-03-03 13:14:04    ·  Elolvasom
Hulladékszállítási d&i

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a 2015. I. negyedéves hulladékszállítási díj beszedése 2015.03.18-án (szerdán) 8-16 óráig lesz a polgármesteri hivatal mögötti épületben!

írta: Balogh Anett   ·  2015-03-02 14:55:44    ·  Elolvasom
Nyugdíjhelyzet

írta: Balogh Anett   ·  2015-02-23 09:55:02    ·  Elolvasom
Falufarsang

falufarsang

írta: Balogh Anett   ·  2015-02-09 11:28:18    ·  Elolvasom
"magyar házon legyen zászló"

legyen_zaszlo

írta: Balogh Anett   ·  2015-01-29 22:10:56    ·  Elolvasom
Emlékezés a Doni Hősökre

emlékezés

írta: Balogh Anett   ·  2015-01-05 18:57:59    ·  Elolvasom
Nyertes E.ON karácsonyfa pályá

Az E.ON Adventi Pályázat lezárult, több mint 230 közösség közül a Faluszépítő Kör pályázatának jóvoltából községünk is nyert egy energiatakarékos égőkkel feldíszített karácsonyfát, valamint egy ajándékcsomagot.

További nyertesek listáját ITT olvasatják.

írta: Balogh Anett   ·  2014-11-25 19:44:10    ·  Elolvasom
Adventi forgatag
írta: Hollósi Gábor   ·  2014-11-12 17:20:40    ·  Elolvasom
Sport_palyazat
írta: Hollósi Gábor   ·  2014-11-03 08:24:04    ·  Elolvasom
Október 23. Hulladékszáll&iac

A Rekultiv Kft. értesítí a lakosságot, hogy a hulladékszállítás az október 23. ünnepre való tekintettel
változatlanul
október 23-án csütörtökön lesz!

írta: Balogh Anett   ·  2014-10-21 18:28:42    ·  Elolvasom
Lövői Krónika 5.szám

1 éves a Lövői Krónika. Az 5. szám IDE kattintva megtekinthető.

Következő lapzárta: december 21.
Ha valakinek van ötlete, esetleg cikket szeretne írni, jelentkezzen az anett.balogh@lovo.hu e-mail címen!

írta: Balogh Anett   ·  2014-10-18 11:33:21    ·  Elolvasom
Valasztasok_2014

Völcsej:

polgármester:  Szőke Attila

képviselőtestület:
 Hetzer Tamás Sándor
Pintér Gergely 
Pusker István
 Sárai Sándor


Nemeskér:

polgármester: Joóné Nagy Csilla Emőke

képviselőtestület: 
 Horváth Gyuláné
 Horváth Zoltán
 Musztácsné Szigethy Zsanett
 Plechl Richárd 

Lövő:

polgármester: Hollósi Gábor


képviselőtestület: 
 Balics Kamill
 Regényiné Demeter Mónika
 Spóner Tibor 
 Takács Gábor József
 Tischlerné Németh Noémi
 Varga Tibor 

Minden jelölt függetlenként indult a választásokon.
További információk:
http://www.valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html
 

Gratulálunk az elért eredményekhez! 

írta: Hollósi Gábor   ·  2014-10-13 10:45:40    ·  Elolvasom
Közmeghallgatás_2014

Lövő Község Önkormányzatának képviselőtestülete közmeghallgatást (falugyűlést) tart, 2014. szeptember 19-én (pénteken) 19.00 órakor a Szolgálatató és Kulturális Központ épületében.

Tájékoztatót kaphatunk az önkormányzat 2014. évi munkájáról, összefoglalót az előző 12 év fejlesztéseiről, beruházásairól.

Szeretettel várjuk településünk lakósait.

Képviselőtestület

írta: Hollósi Gábor   ·  2014-09-18 15:15:45    ·  Elolvasom
Közlekedésfejlesztés

A 2014 és 2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban határon átívelő közlekedésfejlesztésttervezünk a magyar-osztrák határszakaszon. Erről szándéknyilatkozatotírt alá Magyarország és Burgenland tartomány 2013 nyarán.A két ország együttműködésében megvalósuló fejlesztések lehetőséget nyújthatnaka hátrányosabb helyzetben lévő térségek és települések felzárkóztatására, a kétoldalú társadalmi és gazdasági kapcsolatok élénkítésére, a közlekedési hálózatok jobb működésére.A fejlesztést megalapozó, jelenleg is folyó vizsgálatokról lakossági fórum keretében tájékoztatni kívánjuk Önöket, és szeretnénk megismerni véleményüket.

A lakossági fórum helyszíne:Kulturális Központ, Lövő (Fő u. 32.)

Időpontja:2014. szeptember 18. csütörtök 17 óra

Részvételére, véleményére, javaslataira számítunk!

 A Szervezők

 

A meghívó letöltése

írta: Hollósi Gábor   ·  2014-09-18 10:37:56    ·  Elolvasom

A Lövői Helyi  Választási  Bizottság a jelöltek sorrendjét sorsolással állapította meg,és a szavazólapon így kerülnek feltüntetésre.

A polgármesterjelöletek:

 

 


A képviselőjelöltek:


 

írta: Hollósi Gábor   ·  2014-09-09 15:29:01    ·  Elolvasom
Lövői Krónika 3. szám

A Lövői Krónika 3. száma megtekinthető IDE kattintva.

Várjuk a következő számhoz az ötleteket, lapzárta: június 20. 

írta: Balogh Anett   ·  2014-04-07 16:15:16    ·  Elolvasom
Babi_neni

2014. március 12-én az Önkormányzat és a Képviselőtestület nevében Balics János polgármester úr búcsúzott Varga Tiborné Babi nénitől. Ezúton is köszönjük az Idősek klubjában végzett25 évnyi odaadó, áldozatos munkáját! Kívánunk jó erőt, egészséget és a jövőben sok szeretettel várjuk vissza községünkbe.Az elsimerő oklevél megtekintése:

http://lovo.hu/rendeletek.php?dir=varga_tiborne.pdfírta: Hollósi Gábor   ·  2014-03-25 11:08:15    ·  Elolvasom
Szemétszállítás
A Rekultív Kft ezúton értesíti a lakosságot, hogy az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul a szemétszállítás: december 26. (csütörtök) helyett december 24-én (kedd) A cég a hulladékszállítást a fenti napon a hajnali órákban végzi, ezért kérjük, hogy a hulladéktároló edényeket a szállítást megelőző nap estéjén helyezzék ki a közterületekre.
írta: Balogh Anett   ·  2013-12-23 12:13:20    ·  Elolvasom
FELHÍVÁS

A Rekultív KFT. kéri a lakosságot, hogy 2013. december 1-től a korai szállítási időpont miatt az esedékes csütörtöki szemétszállítást megelőző szerda este tegyék ki a hulladéktároló edényeket a ház elé.

írta: Balogh Anett   ·  2013-12-10 12:37:44    ·  Elolvasom
Lövői Krónika

Megjelent a Lövői Krónika 1. száma, megtekinthető ITT.

írta: Balogh Anett   ·  2013-10-25 10:02:36    ·  Elolvasom

A mozgalmas hétvége képei a galériában: (a linkre kattintva megtekinthetőek)

III. Tökfesztivál

Megyei rapid sakkbajnokság

 

Videó hamarosan :)

írta: Balogh Anett   ·  2013-10-07 09:55:33    ·  Elolvasom
2013. augusztus 20.

Az ünnepi programtervezet:

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-08-12 08:25:20    ·  Elolvasom
Virág igénylés

Lövő Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy lakóházak előtti közterületek, magánházak, belső udvarok virágosítására egynyári virágok
térítés mentesen
igényelhetők 24-én hétfő délig
a "Faluszépítőknél"  
a Nóci Szépségszalonban
vagy telefonon: 06/30/6993-076

írta: Balogh Anett   ·  2013-06-22 13:50:54    ·  Elolvasom
Falunap

Falunapok
2013. július 5-6-7.

 

2013. július 5-6. (péntek-szombat)

22:00 West bál (belépő: 500Ft/fő)

 

2013. július 7. Vasárnap

11:00 Főzőverseny

13:00 Veszkényi férfi dalkör és sramlizenekar

14:00 Kispályás foci (iskola udvarán)
         Sakk (kulturház kistermében)

14:00-18:00 Vendégünk a falu

14:30 Habakuk bábszínház

16:00 Győri operett

16:30 Eredményhírdetés

17:30 Dupla kávé

19:00 Csiszár Duó és Móni bál
         Rock Memories

23:00 Tűzijáték

 

A műsorváltozás jogát a szervezők fentartják!

írta: Balogh Anett   ·  2013-06-21 13:37:09    ·  Elolvasom
SZKK_atadas

Szóhoz sem jutok. Igazán impozáns lett a felújított épület és nagyon jó, hogy ennyi funkcióval szolgálja majd a lövőieket. Szebb és nagyobb, ráadásul tartalmasabb a központ, ez mindnyájunk számára nagy öröm – fogalmazta meg érzéseit a Kisalföldnek Varga Tiborné, vagy ahogy a településen ismerik, Babi néni. 
A nyugdíjas tanítónő is ott volt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ünnepélyes átadásán. Az elnevezés egy olyan központot takar, ahol helyet kap többek között a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a továbbképzésekre alkalmas tágas szobák, a könyvtár, az idősek klubja és az ifjúsági klub helyiségei, konditerem a megfelelő öltözőkkel és vizesblokkokkal, az udvaron pedig tágas és fedett közösségi tér szolgálja a közös ünnepeket. 

– Több mint ötvenhárommillió forintot nyertünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán. Az elnyert támogatást az önkormányzat még húszmillió forinttal kiegészítette – mondta el Balics János polgármester. A központ alagsorának felújításával 250 négyzetméteres közösségi tér is létrejött, s az épület számos eszközzel, bútorral egészült ki. 

– A fejlesztéssel a helyi civil szervezeteknek, a lakosoknak biztosítani tudjuk, hogy egy épületen és téren belül megfelelő feltételekkel, igényes környezetben megtalálhassák szabadidejük hasznos eltöltésére különböző programjainkat, szolgáltatásainkat – emelte ki Balics János.

forrás: kisalfold.hu

További képek hamarosan a galériában.

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-06-11 07:30:32    ·  Elolvasom

Balics János Polgármester Úr és a Faluszépítő Kör köszöni a lakók, civil szervezetek és a gyerekek részvételét a szemétszedésen, így együtt szebbé és tisztábbá tettük községünket és környékét!

 

KÉPEK

 

írta: Balogh Anett   ·  2013-04-27 15:00:35    ·  Elolvasom
Digitalis_atallas

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) előírásainak, és európai uniós kötelezettségeinknek eleget téve 2012. október végén Magyarországon elindult a digitális átállás folyamata. A hagyományos analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás megszűnését, és ezzel egyidejűleg a digitális földfelszíni sugárzás megvalósítását jelentő digitális átállás lakossági szempontból érzékeny és az érdeklődés középpontjában álló kiemelt állami feladat. A Dtv. alapján a digitális átálláshoz kapcsolódó hatósági-igazgatási feladatok végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) látja el.

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik,minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitálisföldfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországonis megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez aztjelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkbankizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majdelérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül foghatócsatornát, jobb kép- és hangminőséget és számoskiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság,gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)jelent a televíziónézők számára. 

Bővebben itt olvashat az átállásról:

http://lovo.hu/rendeletek.php?dir=Onkormanyzat%2Fdigitalis_atallas%2Fírta: Hollósi Gábor   ·  2013-04-18 16:07:58    ·  Elolvasom
allashirdetes_ovi

Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Lövői napsugár Óvoda és Bölcsöde óvodavezető tisztségének betöltésére.

bővebben: 

http://lovo.hu/rendeletek/Onkormanyzat/hirdetmenyek/ovodavezetoi_palyazat.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-04-02 11:09:51    ·  Elolvasom
Palyazati_felhivas

2011-ben a magyar uniós elnökség idején került elfogadásra az Európai Unió Duna Régió Stratégiája, amelynek célja a régió gazdaságának, természeti környezetének, kulturális értékeinek és társadalmának fenntartható fejlesztése. Az elfogadott stratégia megteremti a lehetőségét és eszközét a Duna mentén élő embereknek egymás jobb megismerésének, megértésének. A Duna összeköti az országokat és az ott élő embereket. A Duna-mentét sokszínű kulturális hagyományok, nagy kiterjedésű védett természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékek jellemzik, amelyek védelme közös érdeke valamennyi országnak, ezért a vetélkedő célja, hogy a tanulók minél jobban megismerjék a Dunát, a Duna mellett élő embereket, azok kultúráját, természeti értékeit, fedezék fel az emberek közötti együttműködés lehetőségeit.
A vetélkedőre a középiskolák 3 fős csapatai jelentkezhetnek. Nevezési díj nincs!

bővebben:

http://lovo.hu/rendeletek/Jatek/Duna_vetelkedo_2013.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-03-22 08:31:27    ·  Elolvasom
munkatars_2013

H I R D E T M É N Y

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási előadói munkakör betöltésére állást hirdet. Az állás betöltésének feltétele: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés.
Az állás elfoglalásánál előnyt jelent: közigazgatási szervnél eltöltött legalább kétéves szakmaigyakorlat, anyakönyvi szakvizsga, szociális gyermek-, és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező szakképesítés, számítógépes ismeret.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. 

Bővebben:

http://lovo.hu/rendeletek/Onkormanyzat/hirdetmenyek/allashirdetes_2013_lovo_hirdetmeny.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-03-20 11:27:46    ·  Elolvasom
BOLHAPIAC

Sok a lim-lom? Sok a kacat? Tele a garázs, a padlás?
Már nem tudod hová tenni a régi megunt dolgokat? De sajnálod kidobni?

Gyere és szabadulj meg tőlük mások nagy örömére, elcserélheted őket, vagy pár forintért eladhatod.

Lövő, Áruház előtti parkoló
2013. március 23. 7-10 óráig

Regisztráció szükséges!

Információ és regisztráció:
Lövő, Nóci Szépségház
0630/6993076
facebook.com/faluszepito.lovo 

írta: Balogh Anett   ·  2013-03-17 18:24:24    ·  Elolvasom
ADO_2013_1

Értesítjük a lakosságot, hogy a kivetéses adók befizetésének pótlékmentes határideje 2013. március 18-án lejár.

 
Gépjárműadó terhelés a későbbiekben várható.
 
                                   Lövői Közös Önkormányzati Hivatal
                                                 Adóhatósága
 
írta: Hollósi Gábor   ·  2013-03-07 19:58:00    ·  Elolvasom
Roto_fejlesztés

Több mint 660 millió forint (2,3 millió euró) vissza nem térítendő támogatást nyert 2011 novemberében a Roto Elzett Certa Kft. A fejlesztés 2011 augusztusában indult, és várhatóan 2013 augusztusában fejeződik be. A projekt teljes költsége megközelíti a három milliárd forintot. 
A 10 nagyértékű gépből és berendezésből 8 már működik, 2 gép beszerzése pedig folyamatban van. Emellett 20 új munkahelyet teremtett a vállalat.
A két ütemben megvalósított beruházással a sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitást bővítik az ablakvasalat gyártó üzemben.Leonhard Braig, a Roto Frank AG ablak- és ajtótechnológia divíziójának műszaki igazgatója, az igazgatótanács tagja számára az átfogó lövői beruházás ismételten bizonyíték a nemzetközi vasalatgyártó vállalatcsoport „következetes ügyfélorientált" magatartására. El kell fogadni és meg kell valósítani azt az elvet, amely szerint a vevői kereslet mozgatja a karcsúbb, gyorsabb és ezzel a piac elvárásainak jobban megfelelő folyamatokat. Mindezt hatásosan igazolja a lövői beruházás - tette hozzá.
Forrás:

Kisalföld.hu

A hír a hirado.hu -n is megjelent.

A Corvinus rádió is beszámolt az eseményről.


írta: Hollósi Gábor   ·  2013-02-09 10:44:57    ·  Elolvasom
Energetikai palyazatok

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő és Lövő Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az „Energetikai pályázati lehetőségek a térségben” című fórumára, melynek helye és időpontja:
9461 Lövő, Fő u. 181.
Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem
 2013. február 4. 16 óra 
A rendezvény várható időtartama: 1 óra
A fórum tervezett napirendi pontjai: 
1. Aktuális energetikai pályázati felhívások 
2. Felmerült kérdésekre való válaszadás 

Szíves megjelenésére feltétlenül számítunk!

 Tisztelettel:  Smitola László fejlesztési tanácsadó 

link: http://lovo.hu/rendeletek/Kozerdeku_adatok/Forum_meghivo_-Lovo_IF.pdf

írta: Hollósi Gábor   ·  2013-01-25 15:49:36    ·  Elolvasom
Szemétszállítás

A Rekultív Kft. értesíti a lakosságot, hogy az elmaradt január 17. csütörtöki szemétszállítás helyett (az időjárástól függően) várhatóan január 22-én kedden a kora reggeli órákban végzi a szemétszállítást.

Az eddig összegyűlt szemét a kukák mellé zsákba téve is kitehető.

Január 24-én csütörtökön a szemétszállítás a megszokott rend szerint zajlik!

írta: Balogh Anett   ·  2013-01-21 18:50:42    ·  Elolvasom
Hirdetmény!

Kérjük a község lakosságát, hogy amennyiben a településen élő ellátatlan személyről van tudomása, azt jelezni szíveskedjen az alábbi telefonszámok egyikén:

Balics János:    0620/474-4701
Hollósi Gábor:  0630/364-6588

írta: Balogh Anett   ·  2013-01-21 18:43:12    ·  Elolvasom
Felhívás

Az Önkormányzat kéri a gépjármű tulajdnosokat, hogy a hóeltakarítás érdekében lehetőleg ne parkoljanak az út szélén!

 

Megértésüket köszönjük!! 

írta: Balogh Anett   ·  2013-01-18 13:06:31    ·  Elolvasom
Bursa_2013

Tájékoztatjuk a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat,hogy Lövő KözségÖnkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzatiÖsztöndíjpályázat 2013.évi fordulójához.Erre vonatkozó pályázati kiírások azönkormányzat hirdetőtábláin megtekinthetők.Felhívjuk a hallgatók figyelmét,hogy a pályázat benyújtásának rendje megváltozott. Apályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és EgyüttműködésiRendszerében ( EPER –Bursa ) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázatiadatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell az KörjegyzőségHivatalába benyútani a pályázóknak.A pályázathoz csatolni kell a jog-viszony igazolást és a jövedelmi igazolásokat is.A pályázat rögzítésének és a benyújtásának határideje: 2012.november 23.A pályázatokról bővebb felvilágosítás a Körjegyzőség Hivatalában kérhető.

http://lovo.hu/rendeletek/Onkormanyzat/A_tipusu_palyazat_BURSA_2012-2013.pdf 

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-10-26 21:40:01    ·  Elolvasom
Tökfesztivál-2012.

Idén másodszorra kerül megrendezésre Lövőn a "Tökfesztivál".

A programok részletes ismeretetése megtekinthető itt, illetve a 

Songoffice koncert meghívója ezen a linken.

Jó szórakozást kíván:

a rendezőség

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-09-26 09:54:45    ·  Elolvasom
Entente Florale - 2012.

Lövő a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny falvak kategóriájának tavalyi győzteseként vívta ki a jogot az európai versenyen való induláshoz, ahol ezüst fokozattal díjazták. – Természetesen örülnek az eredménynek, főleg azért, mert az európai uniós országok többségében már elterjedt a környezettudatos életmód, nálunk viszont még különlegesnek számít – mondta el a sikeres szereplést kommentálva Balics János polgármester.

 

Balics János polgármester (középen) a nemzetközi díjátadó gálán.
Balics János polgármester (középen) a nemzetközi díjátadó gálán. A nemzetközi verseny nem csupán arról szólt, hogy több virág legyen a településeken, hanem a környezettudatosság népszerűsítéséről, a közösség összefogásáról és az ifjúság bevonásáról is. – Lövőn ezzel nincs probléma, hiszen évek óta „zöldóvodánk" van, az iskola pedig kiérdemelte az „öko" minősítést. 

A lakosság is kiveszi részét a munkából, hiszen már öt éve nevezünk a versenyre, összefogás nélkül nem juthattunk volna eddig. Ez a verseny számunkra sem csak a virágokról szól. Az emberekre hat a környezetük, vagyis ha látják, hogy a szomszédjuk előtt szép a kert, akkor ők is törekednek saját lakhelyük megszépítésére. S ami még örvendetesebb, a Faluszépítő Kör keretében a köztereket is a sajátjukéhoz hasonló odafigyeléssel gondozzák – tette hozzá a polgármester. 

A zsűri értékelésében kiemelte, hogy Lövő nagyszerűen képviselte Magyarországot a település tisztaságával, rendezettségével, a lakosság érezhető részvételével a fenntartási munkák során, a környezettudatos oktatással és magas szintű szolgáltatások nyújtásával. Ráadásul úgy értek el szép eredményt, hogy nem rendelkeznek különösebb turisztikai látványossággal. 

A polgármester hozzátette, azzal, hogy elérték ezt az eredményt, még nem végeztek. Bár a következő tíz évben nem indulhatnak hasonló európai versenyen, továbbra is figyelni fognak a rendezett, kulturált, virággal díszített környezetre. Idén pedig van még ok az izgulásra. Októberben lesz ugyanis a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny eredményhirdetése, melyre szintén nevezett a falu.

forrás: http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/lovo_verseny_nem_csak__a_viragokrol/2298639/

Több kép a díjátadásról: http://www.fotokinolinders.nl/florale/

A nemzetközi zsűri magyar nyelű értékelése: http://lovo.hu/rendeletek/Onkormanyzat/Entente_Florale_EU_ertekeles.pdf


írta: Hollósi Gábor   ·  2012-09-21 15:15:08    ·  Elolvasom
FELHÍVÁS

 

FELHÍVÁS

A Virágos LÖVŐÉRT környezetszépítő versenyre

 

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is meghirdetjük a legvirágosabb lövői porta versenyt, bár egy kicsit másképpen. Ezúttal is kérjük LÖVŐ valamennyi virágszerető polgárát, hogy karolja fel és segítse e hagyományteremtő megmérettetést.

A verseny kategóriái:

1.      Családi ház (udvar, előkert, homlokzat)

2.      Legvirágosabb erkély, ablak

3.      Vendéglátóegység, kereskedelmi egység, vállalkozás

 

A virágosítási verseny zsűrizése szeptember elején várható.

Az eredményhirdetés időpontja 2012. október 6. A II. Tökfesztivál keretén belül.

A jelentkezés határideje: 2012. szeptember 7.

 

Jelentkezési lapokat a Szolgáltató és Kulturális Központban, a Nóci Szépségházban valamint a Coop áruházban lehet beszerezni illetve az e helyeken elhelyezett ládába bedobhatóak.  

írta: Balogh Anett   ·  2012-08-23 17:32:38    ·  Elolvasom
Entente Florale 2012.

Településünket 2012. július 8-án zsűrizték az Európai Virágos Mozgalom versenyének szervezői.

Lövő szerepelt a magyar közszolgálati televízióban:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/08/20/MTV_Hirado_2012_julius_8_19_30.aspx
(20.54-től)

a pulzustelevízióban:
http://www.pulzustv.hu/archivum/hirmusor/
(2012. július 10. 8.40-től)

illetve településünkről cikkezett a Kislaföld című napilap is :
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/nemzetkozi_zsuri_jart_lovon_/2288263/ 

Köszönjük:) 

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-07-12 10:22:11    ·  Elolvasom
Pályázat-Óvoda

Az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap Társfinanszírozásával valósult meg a lövői óvoda épületszerkezeti és fűtési  rekonstrukciója

 

Lövő Község Önkormányzata 2010 évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázat elbírálásakor 21,3 mFt összegű támogatást ítélt meg az óvoda épületszerkezeti és fűtési rekonstrukciójára. A beruházás teljes összege 28,4 mFt, a támogatáson felüli részt az önkormányzat biztosítja.

A meglévő épület épületszerkezete és  fűtési rendszere nem felelt meg a jelenkor épületenergetikai előírásainak.  A nyílászárók részleges cseréje már megtörtént, a  projekt során lecserélésre kerültek a maradék nyílászárók, sor került a tető és homlokzat valamint a pincefödém szigetelésére.  A régi gázkazánt és villanybojlereket kondenzációs kazán beépítésével váltottuk ki. Elvégeztük a már elöregedett fűtési rendszer felújítását.

 

 A dokumentum letölthető.

 

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-06-26 15:47:11    ·  Elolvasom

FALUNAPOK LÖVŐ 2012.

SPORTPÁLYA

Július 6.  péntek         

20:00           Bikini koncert   (1800 Ft.)

22:00           West bál

Július 7. szombat      

15:00           Teniszpálya avató

16:00           Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület bemutatója

21:00           Club 7 bál

Július 8. vasárnap              

12:00           Főzőverseny kezdete

15:00           Kispályás focitorna

15:00           Csörgősipka bábelőadás

16:00           Játszóház gyerekeknek

16:00           Teniszverseny gyerekeknek

16:00           Isis hastánc csoport előadása

16:30           Főzőverseny eredményhirdetés

16.45     "Vendégünk a falu"

18:00           Csiszár Duó és Móni bál

20:00           Wolf Kati

23:00           Tűzi játék

 

A programok - a péntek esti Bikini koncert (1800 Ft.) kivételével - ingyenesen megtekinthetőek. 

 

                                                   A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-06-18 15:32:25    ·  Elolvasom
Ablakvasalat fellegvár épül L&o

A Roto Frank cégcsoport tavaly 5 százalékos növekedést ért el az ablak- és ajtóvasalatok értékesítése terén, s nettó árbevétele elérte a 660 millió eurót. A Roto ma már 13 országban rendelkezik gyártóhellyel, Európán kívül az Egyesült Államokban és Kínában is mûködtet üzemet. Az értékesítést 40 kereskedelmi kirendeltség segíti a világ minden táján. A Roto-csoport mintegy 4 ezer munkatársat foglalkoztat.A fejlesztés eredményeként 5 százalékkal növeli termelési kapacitását a német Roto cégcsoporthoz tartozó vállalat, amely jelenleg 18 millió ablakhoz való vasalatelemet gyárt évente - mondta az MTI érdeklõdésére az ügyvezetõ. Tájékoztatása szerint a lövõi üzem már most is a cégcsoport legjelentõsebb gyártókapacitásával rendelkezik. Tavalyi nettó forgalma elérte a 71 millió eurót.
A beruházás elsõ ütemében 3600 négyzetméteres csarnok épül, amely új sajtoló- és szerszámüzemnek ad helyet. Az elsõ fejlesztési fázist ez év nyarán adják át, azt követõen indul a második ütem, amelynek során 4500 négyzetméteres készáruraktárat létesítenek, s az így felszabaduló jelenlegi raktárat bevonják a termelésbe. A beruházáshoz gépbeszerzés is társul, egyebek között új sajtológépeket és szerelõ automatákat állítanak munkába. A teljes projektet 2013 nyarán fejezik be a tervek szerint.
A bukó-nyíló ablakok vasalatait különféle változatban elállító üzem 500-nál több munkatársat foglalkoztat, a fejlesztés révén pedig 20 új munkahelyet teremt. A mintegy 2000 terméket gyártó vállalat termelésének közel 90 százalékát exportálja, 14 ország Roto-raktárait látja el vasalatokkal. A termelés 10 százalékát értékesítik belföldön.

 

Forrás: hvg.hu

írta: Hollósi Gábor   ·  2012-02-02 18:42:17    ·  Elolvasom
Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: