LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A fejlesztéssel egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése történt meg az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával.

a kedvezményezett neve: Lövő Község Önkormányzata

a projekt címe: LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

a szerződött támogatás összege: 5 998 904 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása:

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Lövő, Nemeskér és Völcsej települések községi önkormányzatait foglalja magába, a székhely hivatal Lövő Község Önkormányzata. A Hivatal ellátja a hozzá tartozó településeken az Alaptörvény, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény által meghatározott tevékenységeket és feladatokat.

Az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségünknek eleget téve a fejlesztéssel egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése történt meg az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. A csatlakozással a szakfeladatok ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használjuk.

Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javította az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az ASP szolgáltatások bevezetésétől, a központosított üzemeltetéstől és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatásoktól az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenése történt meg. A fejlesztéssel korszerű informatikai rendszert alkalmazása valósult meg, amely segíti belső működésünket, a kötelező feladataink megoldását, az ASP rendszer alkalmazásával gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll rendelkezésünkre a feladatellátáshoz.

Tekintettel arra, hogy lakosság lélekszáma nem éri el a 3000 főt, ezért elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtására való felkészülés nem volt része a projektnek. Ebből adódóan a fejlesztés elsődleges célcsoportja maga az önkormányzati hivatal, azok a szakemberek, akik feladatellátásuk során a szakrendszerek funkcióit a jelenlegi rendszerben kezelik, illetve a csatlakozást követően is kezelik.

A projekt keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

- Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéséhez korszerű informatikai eszközök beszerzése (asztali- és hordozható számítógépek, kártyaolvasók, multifunkciós nyomtató), melyekkel hatékonyabbá válik a szakrendszereket használó dolgozók munkája. Az infrastrukturális feltételek megteremtése teljes egészében a projekt keretében történt meg.

- Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósult meg. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályokon túlmenően a Felhasználói Informatikai Szabályzatot érintette.

- A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során a migrálásra kerülő adatállományok felülvizsgálata és a szükséges tisztítások megtörténtek, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.

- A projekt keretében biztosítottuk a szakrendszerekkel dolgozó munkatársaknak az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételt. Célunk, az volt, hogy az oktatásokon lehetőség szerint minden érintett kolléga részt tudjon venni.

- A rendszer bevezetését követően teszteltük és ellenőriztük a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.

a projekt befejezési dátuma: 2018. június 30.

a projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00118