Települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése Lövőn

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00025 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése Lövőn"

"Települési környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztése Lövőn"

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00025

Kedvezményezett: Lövő Község Önkormányzata

Támogatás összege: 20 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

A pályázati összegből a  Szép Gáspárné utca teljes szakaszán mintegy 284 méteres szakaszon a meglévő nyílt árokot és átereszt szeretnénk rendbe tetetni.  A tervezett fejlesztéssel a településkép javítása is megvalósul. A településképen túl a vízlefolyás, a burkolt árok és a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával jelentősen javítható.  

Tervezett munkálat bemutatása:

A Szép Gáspárné utca keleti oldalán a meglévő árok fenékesését követve, szükség szerint helyenként mélyítve kerülnének elhelyezésre a ID 400-as PP műanyag csövek az árokrendszer teljes hosszában. Ez a megfelelő nyomvonalon 276 m csőfektetést jelent. A tervezett nyomvonalon 5 db beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, valamint 7 db monolit víznyelő kerül elhelyezésre. Az útburkolat szélétől (későbbiekben akár K-szegélytől) egy "K" szegélyből megvezetett aszfaltozott monolit vagy előregyártott surranó vezeti rá a burkolat vizeit a tervezett víznyelőkre, tisztítóaknákra.

A kivitelezési munkálatok előre láthatólag 2022. április végén kezdődnek, előtte  Lövő Község Önkormányzatának képviselő-testülete  lakossági utcafórumot tart az ott lakóknak. A tájékoztató időpontjáról az érintetteket levélben értesítjük.