Meghívó lakossági fórum

Meghívó lakossági fórum

Lakossági fórum 2022.08.23.

32-65/2022. Lövő Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Meghívó
Lövő Község Önkormányzata a 58/2022.(V.25.) határozatával a község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítását kezdeményezte.
A településrendezési eszközök módosításának célja:
A módosítás célja:
a) A képviselő-testület határozatával támogatta a hatályos helyi építési szabályzat módosítását a Lövő Horváth Ferenc utca 1249/2-1249/23 hrsz és 1249/25-1249/43 hrsz kertvárosias lakóterület építési övezeti előírás módosítását a beépítési mód szabadonálló jellegről oldalhatáros beépítésre módra való változtatásával 15 fő telektulajdonos kérelme alapján. A módosítás lényege a jelenlegi szabadonálló beépítési mód helyett oldalhatáros beépítési mód meghatározása.
A fentiekkel kapcsolatban lakossági fórumot tartunk
Időpont: 2022.augusztus 23-án 10 óra 30 perc.
Helyszín: Lövő Község Önkormányzatának tanácskozó terme (9461 Lövő, Fő utca 181.)
A fórum során a résztvevők a véleményeiket, javaslataikat elmondhatják és a fórumot követő 8 napon belül írásban véleményüket az önkormányzatnak címezve benyújthatják.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján tesszük közzé.
Az eljárás során a személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
Mindenkit szertettel várunk!
Lövő, 2022.augusztus 11.
                                                                                            Hollósi Gábor
                                                                                            polgármester