Család és gyermekjóléti szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő


A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címe: 9461 Lövő, Fő u. 32.
Telefonszáma: 99/533-814 fax: 99/533-815
E-mail: csgyt.lovo@freemail.hu
Intézményvezető: Lágler Júlia
Családsegítők:
  • Babosné Zsirai Edit
  • Orbánné Hajas Hajnalka
  • Potor Anita
  • Bánáti Lászlóné
Intézmény alaptevékenysége: család és gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás
Az intézmény nyitva tartása: naponta: 8.00 – 16.00 óra között. 

Ügyfélfogadási rendet itt érheted el:  Ügyfélfogadási rend

Készenléti ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint ünnepnapokon érhető el a 06/99 524 361-es telefonszámon.
A lövői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 23 településen látja el a szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat, valamint 17 településen a házi segítségnyújtást is. 

Az intézmény illetékessége: család és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Gyalóka, Iván, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Pinnye, Pusztacsalád, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Und, Újkér, Völcsej, Zsira települések közigazgatási területe; 
házi segítségnyújtás esetén Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Pinnye, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Und, Völcsej, Zsira községek közigazgatási területe. A családsegítők minden héten, előre meghatározott időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a településeken. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekvédelmi, valamint a szociális törvényben meghatározott feladatokat:
- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes.
- A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai:
- A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.
- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők (idősek, tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk és egyben fejlesztjük.
Feladatai különösen:
- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
- Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
- Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében
- Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban
- Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése

Az Intézmény rendszeresen adományokat közvetít rászorulók számára. Tiszta, mások által még használható ruhákat, tárgyakat folyamatosan fogadunk.
Nyári táborunkat minden évben megszervezzük a településen élő gyermekek számára, valamint minden évben 1-2 napos tavaszi, őszi tábort, játszóházakat szervezünk, melyre szeretettel várjuk az ellátotti településeinken élő általános iskolás gyermekeket. Idei évben második alkalommal pályázott Intézményünk az SZKK-val közösen 1 hetes Erzsébet táborra, amely mindkét évben sikeresen megrendezésre került. Több, mint 100 gyermek ingyenes táboroztatása valósult meg kézműves, sport programokkal, kirándulásokkal. Iskolakezdés előtt rászoruló gyermekek számára tanszer gyűjtést szervezünk, az adományokat nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei között osztjuk szét. Karácsonykor cipősdoboz akciót hirdetünk, tartós élelmiszereket gyűjtünk.
                    Lágler Júlia
                           intézményvezető