Egyházi temetők tulajdonában lévő temetők akadálymentesítése

Lövői Római Katolikus Egyházközség a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők fejlesztése című pályázaton 12 878951 Ft támogatást nyert.

Lövői Római Katolikus Egyházközség a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők fejlesztése című pályázaton 12 878951 Ft támogatást nyert.

Az egyházközségi ravatalozó épülete (temetői kápolna) leromlott állapotú volt, külső és belső műszaki és esztétikai felújításra szorult. A temetői út töredezett és meglehetősen egyenletlen, így az út térkövezését is megpályáztuk.

A meglévő épület külső-belső felújítása keretében sor került a kőrestaurálási, külső-belső festési- és javítási munkálatok elvégzésére. A temető akadálymentesítése során megtörtént a felületek egyenletessé tétele és a szilárd burkolat elhelyezése.